Loading

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

1   2   3    |  показать все

220,00 грн.
100,00 грн.
65,00 грн.
200,00 грн.
75,00 грн.
82,00 грн.

Книга Ханни Арендт – одного з найвидатніших мислителів ХХ століття – написана за матеріалами судового процесу над нацистським лідером Адольфом Айхманом 1961 р. Висвітлюючи роль Айхмана в Остаточному Розв’язанні єврейського питання, дослідниця детально аналізує події, що відбувались під час Голокосту в різних країнах Європи. Авторитетна та вражаюча розповідь Ханни Арендт вперше з’явилась у вигляді серії статей в газеті New Yorker у 1963 році та збурила хвилю дискусій серед інтелектуалів США та Європи. У книзі є післямова, написана авторкою у відповідь на палкі суперечки, що довгий час точились навколо видання, після його першої публікації. Книгу відкриває передмова відомого ізраїльського журналіста та публіциста Амоса Елона.

64,00 грн.

Данный путеводитель – первый в ряду межархивных справочников, посвященных письменному наследию евреев в архивохранилищах Украины, – продолжает серию изданий, выходивших в рамках осуществляемого с 1991 г. международного проекта «Документы по истории и культуре евреев в архивах России, Украины и Беларуси». Он включает наиболее полный свод данных, выявленных в 912 фондах и коллекциях 22 государственных и отраслевых архивов, научно-исследовательских и академических институтов, библиотек и музеев Киева, касающихся различных сторон жизнедеятельности еврейского населения и украинско-еврейских связей в XVI–XX вв.
Для специалистов – историков и архивистов – и всех, интересующихся историей и культурой евреев.

80,00 грн.

Книга містить переклади з їдишу українською віршів знаної єврейської поетки радянських часів Хани Левиної. Вірші для перекладу взяті з книги “???????” (“Лепта”), опублікованої Державним видавництвом України (м. Харків) 1929 р. Українською вірші з цієї книги майже не перекладалися.

26,00 грн.

Пропонована книга є найбільш повним зібранням перекладів українською поетичної спадщини великого єврейського поета Давида Гофштейна. В основу книги покладений двотомник вибраних творів Д. Гофштейна, виданий мовою оригіналу 1977-го року в Тель-Авіві (Ізраїль) видавництвом «Ісроел-бух», та «Вибране» Д. Гофштейна, видане українською 1968-го року в Києві видавництвом «Радянський письменник». Упорядником обох видань була вдова поета, Фейга Гофштейн. У пропонованій книзі відновлені всі присвяти й епіграфи, що зі зрозумілих причин не могли бути оприлюднені в українському виданні за радянських часів.

37,00 грн.

Книга містить переклади з їдишу українською віршів класика єврейської поезії Шике (Овсія) Дріза із книг «Гарбст» («Осінь», Москва, 1978) та «Діферте струне» («Четверта струна», Москва, 1968). Більшість віршів перекладена українською вперше (вірші з книги «Ді ферте струне» опубліковані раніше в книзі «Четверта струна», Київ, 2006).

18,00 грн.

Глибина незнання українською «книжковою публікою»сучасної єврейської літератури взагалі та ізраїльськоїзокрема вразила мене ще під час нещодавно опублікованого в «Дні» інтерв’ю з поетесою та перекладачкою Валерією Богуславською (взаємність такої необізнаності тут — не виправдовує, а лише погіршує ситуацію). Непристойну ситуацію для народів, які тривалий час прожили поруч і часто відігравали в житті одне одного помітну роль, покликана якоюсь мірою виправити ця антологія.

40,00 грн.

Книга містить переклади з їдишу віршів знаного єврейського поета Йосипа Керлера, відтворені українською вперше. Переклади здійснено за книгою «Абі ґезунт» («Аби здоров’я»), оприлюдненою видавництвом «Ейґнс» («Рідне»), Єрусалим, Ізраїль, 1993-го року, а табірні вірші поета перекладені за виданою в Буенос-Айресі Антологією єврейської поезії, вперше оприлюднені українською (також у перекладах В. Богуславської) в Антології єврейської/ їдиш/ поезії, видрукованій видавництвом «Дух і літера» (2007, 2011).

20,00 грн.

Ця книга є антологією єврейської поезії, написаної мовою їдиш у ХІХ–ХХІ ст., в українських перекладах.
В Антології представлені як добре відомі поети: Хаїм-Нахман Бялик, Перец Маркіш, Давид Гофштейн, Мейлах Равич, Урі-Цві Ґрінберґ, Лейб Квітко, Ошер Шварцман, Мані Лейб, Іцик Манґер, Йосип Керлер та інші, так і менш відомі читачам.
Переклади поезій здійснили знані українські поети та перекладачі: Іван Франко, Максим Рильський, Павло Тичина, Микола Лукаш, Григорій Кочур, Абрам Кацнельсон, Мойсей Фішбейн, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Борис Олійник, Дмитро Павличко та інші. Окрім відомих перекладів, в Антології представлені й вірші та поеми, з якими український читач познайомиться вперше.
Віршованим текстам «Антології» передує вступне слово, що представляє єврейських поетів у загальноєвропейському та світовому літературному контексті, а також у їхньому перегуку з українською культурою.

75,00 грн.

Пропонована книга – збірка вибраної єврейської поезії, написаної мовою їдиш у ХІХ–ХХІ ст., в українських перекладах знаної поетеси і перекладачки Валерії Богуславської. У книзі представлені класики їдишомовної поезії: Хаїм-Нахман Бялик, Перец Маркіш, Давид Гофштейн, Урі-Цві Ґрінберґ, Лейб Квітко, Ошер Шварцман, а також менш відомі читачам поети: Мейлах Равич, Мані Лейб, Іцик Манґер та ін.

45,00 грн.

В работе Бердичевского прослеживаются многовековые органические связи российских и советских евреев с книгой, в любом случае обозначенной отдельным книжным знаком – экслибрисом. Сотни книжных знаков, приведенных в книге, сопровождаются описанием книжных собраний, которые были отмечены этими знаками (объем и состав библиотеки, ее характеристика и судьба, общественная позиция владельца, его роль в науке, культуре, искусстве и т.д.).
Исторический срез работы равен почти двум векам – XIX и XX.

78,00 грн.

Книга Дэвида А. Харриса – это ряд эссе, написанных в период с 2003 до 2005 года. Автор – один из политических лидеров американской еврейской общины – делится с читателями своими рассуждениями о ситуации на Ближнем Востоке, о проблемах современного Израиля, об американо-израильских отношениях, а также о судьбах еврейских общин мира.

40,00 грн.
Уперше запроваджується до наукового і культурного обігу великий комплекс документів особового архівного фонду видатного єврейського письменника, етнографа, політичного діяча Семена Якимовича Ан-ського (Шлойме-Зайнвіла Раппопорта). Перша частина видання є дослідженням життєвого, творчого і наукового шляху та ролі фондоутворювача у соціокультурному контексті кінця XIX – першої чверті XX ст. Друга частина – анотований та коментований опис архівної спадщини (документів творчої, суспільної та наукової діяльності С. Ан-ського, листування, фотографій та колекційних документів), що зберігаються у фондах Інституту рукопису НБУВ. Науково-довідковий апарат складаються із іменного, географічного покажчиків, покажчиків товариств, організацій, періодичних видань, бібліографії.
Видання адресоване широкому колу дослідників історії України в цілому та єврейської історії зокрема, етнографам, культурологам, археографам, архівістам, бібліографам та ін.
67,00 грн.

Книга является сборником эссе, написанных в период с 2000 по 2003 год. Автор, используя все преимущества эпистолярного стиля, в свойственной ему блестящей и отточенной манере помогает читателю разобраться в сложных проблемах Ближнего Востока и еврейских общин Америки и Западной Европы.
Особое внимание Дэвид Харрис обращает на межнациональные и межконфессиональные проблемы, дает свое видение политической ситуации в мире до и после 11 сентября 2001 года.

40,00 грн.

Відомо, що серед матеріалів про Варшавське ґетто небагато свідоцтв учасників цих подій. Саме тому спогади Мішеля Мазора вражають, а описані події видаються ірраціональними, такими, що не могли мати місця в світовій цивілізації ХХ століття.
Автор цієї книги – син відомого київського адвоката – в молоді роки виїхав до Варшави, де отримав юридичну освіту і працював юристом. Вони з дружиною пережили весь жах Варшавського ґетто і залишилося живими попри все. Ця книга – свідчення про людське життя в нелюдських умовах – становить інтерес для широкого кола читачів, які небайдужі до історії людства і людяності.

39,00 грн.

«Хранителями спогадів» у давнину називали тих, хто зберігає й передає нащадкам родинні історії – пам’ять про рід, а отже, й про них самих. Тож не випадково родинна й особиста історії отця Патріка Дебуа, одного з таких «хранителів спогадів», розгортаються на тлі спогадів українських селян про масові вбивства євреїв у роки німецької окупації і тим самим стають часткою спільної павутини культурної, національної й загальнолюдської пам’яті про Голокост.

50,00 грн.

На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в час Другої світової війни. Основна увага приділялася поведінці місцевого населення в роки так званого «остаточного розв’язання єврейського питання». Вперше публікуються імена галичан: поляків та українців, котрі були знищені фашистами за допомогу євреям. Більш повно, ніж у попередників, представлено дані про галичан — Праведників народів світу.
Становить інтерес для істориків, соціологів, українознавців, тих, хто цікавиться історією, сучасністю, перспективою міжнаціональних відносин.

40,00 грн.

1   2   3    |  показать все