LoadingСортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв), дате добавления (возр | убыв)

1   2   3   4   след >>показать все

На підставі вивчення й осмислення численних маловідомих джерел уперше в історико-філософській науці, здійснено спробу відтворити філософські й релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст Північного Причорномор"я та людності давньої України. Авторами висвітлено релігійно мірологічні й науково-культурні погляди її населення, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі Північного Причорномор"я, розкрито філософські ідеї відомих мудреців, уродженців нашої землі: Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера Боспорського, Біона Борисфеніта та інших. Проаналізовано твір "Борисфенітська промова" Діона Хризостома. Досліджується культурна роль праукраїнських народів у виникненні філософської й релігійної думки Греції та Італії.

Книга зацікавить українознавців, філософів, істориків, релігієзнавців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться історією культури України.

50,00 грн.
Нет на складе

Що таке національно-культурна ідентичність? Як вона співвідноситься з громадянським суспільством та формуванням політичної нації? В яких поняттях сучасна філософія здатна відповісти на найактуальніші питання нашої доби – найновітніші рухи національно-політичного самовизначення спільнот? Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлення спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями іструктурами світу. Розуміючи певну нестачу в сьогоднішній філософії концептуальних засобів, необхідних для аналізу впливу національно-культурних засад на політичне життя, автори пропонують онтологічний підхід до розуміння феномену ідентичності. Аналітичніекскурси в історичну генезу усталених європейських уявлень про засади громадянськоїідентичності та відповідних політичних ідеологій надають можливість порівняти теорію й наявний стан розвитку громадянського суспільства. Критика викривленої логіки розуміння публічного й приватного в національному дискурсі, а також начерк основних позицій у суперечці «панславістів» і «європейців» щодо української ідентичності, суперечці, що сьогодні використовується як пропагандистський інструмент геополітичного насильства, прив’язує філософський аналіз складних тем до українського контексту.

79,00 грн.
75,00 грн.
150,00 грн.
54,00 грн.
50,00 грн.

У щорічнику вміщено матеріали філософської конференції «Феноменологія і релігія», яка відбулася в жовтні 2008 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. У конференції брали участь науковці з Ватикану, Києва, Кракова, Львова, Мінська, Одеси та Харкова.

30,00 грн.

Книжка містить лекції відомого німецького філософа О. Гьофе, прочитані в Україні. Вони є послідовним викладом засадничих ідей його соціальної філософії, філософії держави та права, політичної антропології. У книжці всебічно аналізуються причини перетворення справедливості у фундаментальну умову людського буття, а також обґрунтовується концептуальна альтернатива (поняття справедливості як обміну) всесвітньо-відомій теорії справедливості Дж.Ролза. Основні ідеї розуміння справедливості О. Гьофе тісно пов’язує з висвітленням ідей свободи та поневолення, держави та права, примусу та субсидіарності. Особлива увага приділена реконструкції погляду на право крізь призму сучасної політичної антропології, а також основних принципів соціальної етики ХХІ століття.
Для науковців, викладачів, студентів і всіх, кого цікавить сучасна соціальна і політична філософія, етика, філософія держави і права.

26,00 грн.

1   2   3   4   след >>показать все